לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
חוברת נוסחאות
החוברת כוללת הסברים
קלים ופשוטים בשיטה של צעד אחר צעד

להלן הפתרונות המלאים
בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

1.

הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
בעיות קיצון עם גרף קיץ 1990
4 יחידות (פולינום)
חורף 2001
4 יחידות (פולינום)
קיץ 1997
4 יחידות (שורש)
קיץ 2002
4 יחידות (מנה)
חורף 1999
4 יחידות (מנה)
חורף 1985
4 יחידות (פולינום)
חורף 1985
4 יחידות (מנה)
הסבר שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
בעיות קיצון
עם 2 גרפים
חורף 1998
4 יחידות (שורש)
קיץ 1994
4 יחידות (שורש)
חורף 1996
4 יחידות (פולינום)
קיץ 1998
4 יחידות (פולינום)
חורף 2002
5 יחידות (שורש)
חורף 1996
5 יחידות (שורש)
חורף 2001
5 יחידות (מנה)
תזכורת שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
הנדסה אנליטית קיץ 2003
4 יחידות (מנה)
חורף 1993
4 יחידות (מנה)
חורף 1998
5 יחידות (שורש)
חורף 1997
5 יחידות (מנה)
קיץ 2001
4 יחידות (שורש)
חורף 1999
5 יחידות (שורש)
קיץ 1989
4 יחידות (שורש)
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
קיץ 1995
4 יחידות (שורש)
חורף 1994
5 יחידות (שורש)
קיץ 2012
5 יחידות (פולינום)
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2.

תזכורות שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
צורות גיאומטריות קיץ 2002, מועד ב'
4 יחידות (פולינום)
קיץ 1993
4 יחידות (פולינום)
קיץ 2001 מועד ב'
4 יחידות (פולינום)
קיץ 2009 מועד ב'
4 יחידות (פולינום)
חורף 1997
4 יחידות (פולינום)
חורף 2003
4 יחידות (שורש)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
קיץ 2000
4 יחידות (שורש)
קיץ 1988
4 יחידות (שורש)
חורף 1988
4 יחידות (שורש)
קיץ 1992
4 יחידות (שורש)
קיץ 1982
4 יחידות (מנה ושורש)
חורף 1989
4 יחידות (שורש)
חורף 1990
4 יחידות (שורש)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא
חורף 1995
4 יחידות (שורש)
קיץ 2009 מועד א'
4 יחידות (פולינום)
חורף 2013
5 יחידות (פולינום)
בגרות
4 יחידות (שורש)
חורף 1987
5 יחידות (מנה)
חורף 1991
5 יחידות (שורש)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
תזכורת שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא
דמיון משולשים
ומשפט תאלס
קיץ 1999
4 יחידות (מנה)
חורף 2000
4 יחידות (מנה)
קיץ 1996
4 יחידות (פולינום)
קיץ 1991
4 יחידות (מנה)
חורף 2000
5 יחידות (מנה)
קיץ 1977
5 יחידות (מנה)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
תזכורת שאלה 50 ופתרון מלא
משפט חוצה זווית חורף 1998
5 יחידות (מנה)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

3.

הסבר בעיות קיצון תנועה שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא
בעיות קיצון תנועה קיץ 1984
5 יחידות (פולינום)
קיץ 2011 מועד ב'
5 יחידות (מנה)
חורף 2002
4 יחידות (מנה)
קיץ 2011
5 יחידות (מנה)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
4.

הסבר
בעיות עם מספרים
לרכישת הקורס המלא
שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא
רמה בסיסית (מנה) רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית (מנה) רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית (פולינום)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא
רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית (שורש)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
5.

הסבר שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא
בעיות קיצון כלכליות רמה בסיסית (מנה) רמה בסיסית (מנה) רמה בסיסית (פולינום)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

6.

הסבר תיבה (בסיס מלבן) שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא
תיבה עם בסיס מלבן
רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית (פולינום) קיץ 2003
5 יחידות (מנה)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


הסבר תיבה בסיס ריבוע שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא
תיבה בסיס ריבוע רמה בסיסית (מנה) רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית (מנה)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר קובייה שאלה 74 ופתרון מלא הסבר מנסרה ישרה שאלה 75 ופתרון מלא
קובייה רמה בסיסית (חזקה) מנסרה ישרה חורף 1979
5 יחידות (מנה)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאהסבר גליל ישר שאלה 76 ופתרון מלא שאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא
גליל ישר רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית פולינום) רמה בסיסית (מנה) רמה בסיסית (פולינום) חורף 2010
5 יחידות (שורש)
קיץ 1991
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר חרוט ישר שאלה 82b ופתרון מלא שאלה 82c ופתרון מלא הסבר גליל חסום בתוך חרוט שאלה 82d ופתרון מלא
חרוט ישר רמה בסיסית (פולינום) רמה בסיסית (פולינום) גליל חסום בתוך חרוט בגרות לדוגמה שנת 90+
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא7.

שאלה 83 ופתרון מלא
בגרות
5 יחידות (פולינום)
לרכישת הקורס המלא 

8.
תזכורתשאלה 84 ופתרון מלאשאלה 85 ופתרון מלאשאלה 86 ופתרון מלאשאלה 87 ופתרון מלאשאלה 88 ופתרון מלאשאלה 89 ופתרון מלא
משפט סינוסים, קוסינוסים
שטחים וזהויות
קיץ 1981
5 יחידות (פולינום)
בגרות
5 יחידות (פולינום)
בגרות
5 יחידות (פולינום)
בגרות
5 יחידות (פולינום)
חורף 1988
5 יחידות (פולינום)
קיץ 1968
5 יחידות (מנה)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 90 ופתרון מלאשאלה 91 ופתרון מלאשאלה 92 ופתרון מלאשאלה 93 ופתרון מלאשאלה 94 ופתרון מלאשאלה 95 ופתרון מלא
קיץ 1967
5 יחידות (פולינום)
קיץ 1975
5 יחידות (פולינום)
קיץ 1973
5 יחידות (פולינום)
חורף 2001
5 יחידות (פולינום)
קיץ 1986
5 יחידות (מנה)
חורף 1982
5 יחידות (פולינום)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 96 ופתרון מלא שאלה 97 ופתרון מלא שאלה 98 ופתרון מלא שאלה 99 ופתרון מלא
קיץ 1967
5 יחידות (פולינום)
קיץ 1975
5 יחידות (פולינום)
קיץ 1973
5 יחידות (פולינום)
חורף 2001
5 יחידות (פולינום)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

9.

הערה חשובה לתלמידי שאלון 806: סעיף זה, סעיף 10 ("בעיות קיצון בהנדסת המרחב עם פירמידה ישרה) ירד מתכנית הלימוד של שאלון 806.
תלמידי שאלון 806 לא צריכים ללמוד את סעיף 10 !


הסבר פירמידה ישרה
שבסיסה ריבוע
שאלה 100 ופתרון מלאשאלה 101 ופתרון מלאשאלה 102 ופתרון מלאהסבר פירמידה ישרה
שבסיסה משולש

פירמידה ישרה ש
שבסיסה ריבוע

קיץ 2009
5 יחידות (שורש)
קיץ 1987
5 יחידות (שורש)
קיץ 1987
5 יחידות (שורש)

פירמידה ישרה ש
שבסיסה משולש

לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
10.
שאלה 103 ופתרון מלא שאלה 104 ופתרון מלאשאלה 105 ופתרון מלאשאלה 106 ופתרון מלאשאלה 107 ופתרון מלא

חורף 2012

קיץ 2012קיץ 2013 מועד ב'

חורף 2014

קיץ 2009
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

שאלה 108 ופתרון מלא שאלה 109 ופתרון מלאשאלה 110 ופתרון מלאשאלה 111 ופתרון מלאשאלה 112 ופתרון מלא שאלה 113 ופתרון מלא

קיץ 2009 מועד ב'

חורף 2010קיץ 2010

חורף 2011

קיץ 2013קיץ 2014 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא


שאלה 114 ופתרון מלא שאלה 115 ופתרון מלאשאלה 116 ופתרון מלאשאלה 117 ופתרון מלאשאלה 118 ופתרון מלא

קיץ 2016 מועד ב'

חורף 2016חורף 2015קיץ 2016קיץ 2010 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

בהצלחה!!!

 


מידע על התרגול הנוכחי "בעיות קיצון" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

 

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • משתמש יקר חלק מהקבצים בסעיף 6: בעיות קיצון בהנדסת המרחב התעדכנו
    בעיות קיצון. בעיות אלו מכונות בצורה מדויקת יותר בעיות ערך קיצון או בעיות קיצון מילוליות .גם מקובל לכנות בעיות אלו בשם בעיות מינימום מקסימום.
  • לבעיות קיצון יש סוגים רבים: בעיות קיצון עם גרפים, בעיות קיצון בהנדסת המישור כלומר בעיות קיצון גיאומטריות, בעיות קיצון בהדסת המרחב, בעיות קיצון כלכליות
    בעיות קיצון טריגונומטריות, בעיות קיצון בהנדסת המרחב, בעיות קיצון עם מספרים
  • התרגול כולל שאלות בגרות עם פתרונות מלאים, תרגול בעיות קיצון ברמת 5 יחידות, תרגול בעיות קיצון שאלון 806, תרגול בעיות קיצון ברמת בגרות 5 יחידות

האם התרגול בחינם? מה שמסומן ב הוא בחינם , מה שמסומן בחינם לחברים, הוא חינם למי שנרשם לאתר

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול


בהצלחה!!!