לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות קיצון

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 
להלן הסבר בעיות קיצון עם גרף, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: