לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות קיצון

לקובץ הבא 
להלן חוברת הנוסחאות, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: