לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: בעיות קיצון

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 
להלן תזכורת הנדסה אנליטית, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: