לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
סיכום של כל הנושא הנוכחי
מאגר משרד החינוך

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

להלן הפתרונות המלאים

1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
שאלה 1 מהמאגר 801 שאלה 2 מהמאגר 801 שאלה 3 מהמאגר 801 שאלה 4 מהמאגר 801 שאלה 5 מהמאגר 801 שאלה 6 מהמאגר 801 שאלה 7 מהמאגר 801
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם

 

 

שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
שאלה 8 מהמאגר 801 שאלה 9 מהמאגר 801 שאלה 10 מהמאגר 801 שאלה 11 מהמאגר 801
חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא
שאלה 12 מהמאגר 801 שאלה 13 מהמאגר 801 שאלה 14 מהמאגר 801 ניתן לדלג על קובץ זה
שאלה 15 מהמאגר 801
שאלה 16 מהמאגר 801 ניתן לדלג על קובץ זה
שאלה 17 מהמאגר 801
שאלה 18 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא
שאלה 19 מהמאגר 801 שאלה 20 מהמאגר 801 שאלה 21 מהמאגר 801 שאלה 22 מהמאגר 801 שאלה 23 מהמאגר 801 שאלה 24 מהמאגר 801 ניתן לדלג על קובץ זה
שאלה 25 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא
שאלה 26 מהמאגר 801 שאלה 27 מהמאגר 801 שאלה 28 מהמאגר 801 שאלה 29 מהמאגר 801 שאלה 30 מהמאגר 801 שאלה 31 מהמאגר 801 שאלה 32 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא
שאלה 33 מהמאגר 801 שאלה 34 מהמאגר 801 שאלה 35 מהמאגר 801 שאלה 36 מהמאגר 801 שאלה 37 מהמאגר 801 ניתן לדלג על קובץ זה
שאלה 38 מהמאגר 801
שאלה 39 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא
שאלה 40 מהמאגר 801 שאלה 41 מהמאגר 801 ניתן לדלג על קובץ זה
שאלה 42 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול בספר דיגיטלי "קריאת גרפים" .

בהצלחה!!!

 מספר השאלות בתרגול: 41 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • גרף פונקציה, גרף של פונקציה, מערכת צירים, דיאגרמה, דיאגרמה תרשים, דיאגרמה קווית, משוואה,
    מערכות משוואות, מערכת צירים, השלמת תאים חסרים בטבלה, עקומה, ממוצע, קריאת גרפים
  • גרף, גרפים, משוואות, כפונקציה של הזמן, מערכת הצירים, נתוני גרף, נתונים של הגרף, עיון בגרף
    עקומות, דיאגרמה , השלימו את הערכים החסרים בטבלה, פתרונות מלאים, בגרויות במתמטיקה,
    מתמטיקה בגרויות, תרגול

ידע מקדים נדרש: שיעור 7: קריאת גרפים
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 801.
לחנות הקורסים)