לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: קריאת גרפים

לשאלה הבאה עם פתרון מלא
להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: