בחזרה לבגרות במתמטיקה שאלון 802 בחזרה לבגרות במתמטיקה 3 יחידות

 

תרגול בספר דיגיטלי: התפלגות נורמלית

(התרגול הנ"ל מכיל 25 שאלות בגרות מהמאגר או שאלות מתכונת עם פתרונות מלאים ומודרכים לפי שיטות קלות.

התרגול מכיל פתרון שאלות בגרות מהמאגר בנושא הנ"ל)

 

כדי לצפות בחוברת התרגול ועוד: לחצו על הקובץ המתאים


חוברת התרגול דף נוסחאות
חינם חינםכדי לתרגל שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ומודרכים: לחצו על השאלות, מהשאלה הראשונה עד האחרונה (ההתחלה בחינם)

1. שאלות עם רשימת מספרים

פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5 פתרון מלא שאלה 6
מהמאגר 802
חינם
מהמאגר 802
חינם
מהמאגר 802
חינם
מהמאגר 802
חינם
מהמאגר 802
חינם לחברים
מהמאגר 802
חינם לחברים
פתרון מלא שאלה 7 פתרון מלא שאלה 8 פתרון מלא שאלה 9 פתרון מלא שאלה 10 פתרון מלא שאלה 11 פתרון מלא שאלה 12
מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802
פתרון מלא שאלה 13 פתרון מלא שאלה 14 פתרון מלא שאלה 15 פתרון מלא שאלה 16 פתרון מלא שאלה 17 פתרון מלא שאלה 18
מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802
פתרון מלא שאלה 19 פתרון מלא שאלה 20 פתרון מלא שאלה 21 פתרון מלא שאלה 22 פתרון מלא שאלה 23 פתרון מלא שאלה 24
מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802
פתרון מלא שאלה 25
מהמאגר 802סוף התרגול בספר דיגיטלי "התפלגות נורמלית" .

בהצלחה!!!

 

מידע על התרגול הנוכחי "התפלגות נורמלית"


מספר השאלות בתרגול: 25 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • התפלגות נורמלית בגרות, התפלגות נורמלית 3 יחידות, התפלגות נורמלית שאלון 802, התפלגות נורמלית תרגילים, התפלגות נורמלית תרגילים מבגרויות
    התפלגות נורמלית תרגילים עם פתרונות, התפלגות נורמלית פתרונות, התפלגות נורמלית נוסחאות
  • התפלגות נורמלית ממוצע, התפלגות נורמלית חציון, התפלגות נורמלית מספר שכיח, התפלגות נורמלית סטיית תקןהתפלגות נורמלית הסתברות ואחוזים
    התפלגות נורמלית תזכורות מסטטיסטיקה, התפלגות נורמלית סטנדרטית, התפלגות נורמלית טבלה.

ידע מקדים נדרש: שיעור : התפלגות נורמלית
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 802.
לחנות הקורסים)

כדי לנווט בין השאלונים השונים, לחץ על תמונת השאלון הרצוי:


בחזרה לבגרות במתמטיקה 3 יחידות בחזרה לבגרות במתמטיקה שאלון 802

 

תרגול בספר דיגיטלי: התפלגות נורמלית 802

משתמש יקר. זוהי גירסה זמנית. אנו עובדים כעת על שדרוגה

ברגע שנסיים נוריד הודעה זו 29-1-14

שים לב: בדף זה חוברת תרגול + 25 שאלות מהמאגר 802 עם פתרונות מלאים

הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני !!!

↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓
↓ לקובץ הבא, לחץ כאן וגלגל מטה ↓