לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


חוברת שאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות מאגר משרד החינוך
חינם חינם


להלן הפתרונות המלאים

1.

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא
שאלה 1 מהמאגר 801
חינם
שאלה 43 מהמאגר 801
חינם
שאלה 46 מהמאגר 801
חינם

שאלה 35 מהמאגר 801
חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא
שאלה 41 מהמאגר 801 שאלה 44 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא2.

שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא
שאלה 2 מהמאגר 801 שאלה 4 מהמאגר 801 שאלה 33 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא3.
שאלה 10 ופתרון מלא
שאלה 38 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא


4.
שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
שאלה 3 מהמאגר 801 שאלה 21 מהמאגר 801 שאלה 56 מהמאגר 801 שאלה 27 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


5.
שאלה 15 ופתרון מלא
שאלה 23 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא


6.
שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
שאלה 22 מהמאגר 801 שאלה 20 מהמאגר 801 שאלה 30 מהמאגר 801 שאלה 31 מהמאגר 801 שאלה 32 מהמאגר 801 שאלה 42 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


סוף התרגול בספר דיגיטלי "סטטיסטיקה" .

בהצלחה!!!

 
מספר השאלות בתרגול: 21 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • סטטיסטיקה בגרות, סטטיסטיקה 3 יחידות, סטטיסטיקה שאלון 801, סטטיסטיקה תרגילים, סטטיסטיקה תרגילים מבגרויות, סטטיסטיקה תרגילים עם פתרונות, סטטיסטיקה פתרונות, סטטיסטיקה נוסחאות
  • סטטיסטיקה שאלות רשימת מספרים, סטטיסטיקה טבלת שכיחות, סטטיסטיקה טבלת שכיחות עם משתנה, סטטיסטיקה דיאגרמת עמודות, סטטיסטיקה דיאגרמת עיגול, סטטיסטיקה שאלות אחרות

ידע מקדים נדרש: שיעור : סטטיסטיקה
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 801.
לחנות הקורסים)