לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: תרגול סטטיסטיקה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


 
להלן דף הנוסחאות, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: