לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


חוברת השאלות
(חוברת התרגול
)
סיכום של כל הנושא הנוכחי
מאגר משרד החינוך
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

להלן הפתרונות המלאים

 

1.
(תרגול עבור סעיף זה נמצא בשאלות של סעיף 3)2.

(תרגול עבור סעיף זה נמצא בשאלות של סעיף 3)


3.

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
שאלה 1 מהמאגר 801 שאלה 2 מהמאגר 801 שאלה 3 מהמאגר 801 שאלה 4 מהמאגר 801 שאלה 6 מהמאגר 801
חינם חינם חינם חינם חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
שאלה 7 מהמאגר
801
שאלה 9 מהמאגר 801 שאלה 10 מהמאגר 801 שאלה 11 מהמאגר 801 שאלה 12 מהמאגר 801 שאלה 13 מהמאגר 801 ניתן לדלג על קובץ זה
שאלה 14 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא
שאלה 15 מהמאגר 801 שאלה 18 מהמאגר 801 שאלה 19 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.
שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
שאלה 5 מהמאגר 801 שאלה 8 מהמאגר 801 שאלה 16 מהמאגר 801 שאלה 17 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאסוף התרגול בספר דיגיטלי "שינוי נושא נוסחה" .

בהצלחה!!!

 מספר השאלות בתרגול: 19 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
 • שינוי נושא נוסחה תרגילים, שינוי נושא נוסחה הסבר, שינוי נושא בנוסחה , שאלות הצבה,
  צורות גיאומטריות בסיסיות, בידוד משתנים ,הצבת משתנים ,שטח בסיס פירמידה ,שטח בסיס תיבה,
  שטח בסיס קובייה, שינוי נושא נוסחה, שאלות הצבה, צורת גיאומטריות, בידוד משתנה, הצבה
 • בידוד משתנה, הטלת שורש ריבועי, שטח משולש, שטח ריבוע, שטח מלבן, שאלון 801,
  שטח מעטפת של קובייה, שטח מעטפת של תיבה, שטח בסיס הפירמידה, מציאת שטח משולש
 • שטח של משולש, שטח תיבה, שטח מקבילית, חישוב שטח משולש, שטח מעגל, שטח טרפז,
  שטח פנים של תיבה, חישוב שטח מלבן, שטח פנים של קוביה

ידע מקדים נדרש: שיעור 4: שינוי נושא נוסחה

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)