לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: שינוי נושא נוסחה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא

להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: