לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
נספח: פתרון מערכת
משוואות עם 3 נעלמים ויותר
סיכום של התרגול הנוכחי
(בעיות תנועה)
חינם חינם חינם

 

להלן הפתרונות המלאים

חלק 1- תרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 4 יחידות

1.
1.1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
רמת בסיס קיץ 2007 מועד מיוחד, 4 יחידות
קיץ 2005 מועד ב', 4 יחידות
קיץ 2010 מועד ב', 4 יחידות
קיץ 1979, 4 יחידות
חינם חינם חינם חינם חינם
שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא
רמת בסיס קיץ 2011 מועד ב'
4 יחידות
קיץ 1987, 4 יחידות
חינם חינם חינם

 

1.3.
שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
רמת בסיס רמת בסיס קיץ 2011, 4 יחידות חורף 1986, 4 יחידות (עם עצירה)
קיץ 1969, 4 יחידות
(3 מכוניות)
קיץ 1969, 4 יחידות
חינם חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

1.4.
שאלה 15 ופתרון מלא
קיץ 1970, 4 יחידות
חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

1.5.
שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא
קיץ 2006 מועד ב', 4 יחידות קיץ 2009 מועד ב', 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

1.6.
שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
חורף 1968, 4 יחידות קיץ 1973, 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

1.7.
שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא
חורף 2007, 4 יחידות חורף 2007, 4 יחידות
חורף 1977, 4 יחידות
חורף 1978, 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


1.8.
שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא
רמת בסיס קיץ 2010, 4 יחידות
חורף 1979, 4 יחידות
חורף 2011, 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


1.9.
שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
רמת בסיס קיץ 2005 מועד א', 4 יחידות קיץ 2007, 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
1.10.
שאלה 31 ופתרון מלא
קיץ 1968, 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא

 

1.11.

שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
קיץ 1980, 4 יחידות קיץ 1984, 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


2.

שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא
רמת בסיס קיץ 2011 מועד ב', 4 יחידות קיץ 2009, 4 יחידות
מכונית אחת שנוסעת הלוך וחזור
את אותם המרחקים
שתי מכוניות היוצאות אחת אל מול השנייה
ונעצרות בטרם הפגישה
מכונית אחת לכיוון אחד שעוברת
שני מקטעים
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.
שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא
חורף 1969, 4 יחידות קיץ 1982, 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק 2- תרגול מבגרויות של 5 יחידות בלבד

 

4.

שאלה 39 ופתרון מלאשאלה 40 ופתרון מלאשאלה 41 ופתרון מלאשאלה 42 ופתרון מלאשאלה 43 ופתרון מלאשאלה 44 ופתרון מלא
קיץ 1967, 5 יחידותסתיו 1969, 5 יחידותסתיו 1970, 5 יחידותקיץ 1972, 5 יחידותחורף 1976, 5 יחידותקיץ 1994, 5 יחידות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 45 ופתרון מלאשאלה 46 ופתרון מלאשאלה 47 ופתרון מלאשאלה 48 ופתרון מלאשאלה 49 ופתרון מלאשאלה 50 ופתרון מלא
קיץ 1997, 5 יחידותקיץ 1999, 5 יחידותקיץ 2001 ב', 5 יחידותקיץ 2003, 5 יחידותקיץ 2004 ב', 5 יחידותחורף 2005, 5 יחידות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 51 ופתרון מלאשאלה 52 ופתרון מלאשאלה 53 ופתרון מלאשאלה 54 ופתרון מלאשאלה 55 ופתרון מלאשאלה 56 ופתרון מלא
קיץ 2006 ב', 5 יחידותקיץ 2007 מיוחד, 5 יחידותחורף 2007, 5 יחידותקיץ 2007, 5 יחידותחורף 2009, 5 יחידותקיץ 2009, 5 יחידות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 57 ופתרון מלאשאלה 58 ופתרון מלא
חורף 2006, 5 יחידותקיץ 2009 ב', 5 יחידות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 59 ופתרון מלאשאלה 60 ופתרון מלאשאלה 61 ופתרון מלאשאלה 62 ופתרון מלאשאלה 63 ופתרון מלאשאלה 64 ופתרון מלא
חורף 2012קיץ 2012 מועד ב'חורף 2013חורף 2014קיץ 2010קיץ 2010 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 65 ופתרון מלאשאלה 66 ופתרון מלאשאלה 67 ופתרון מלאשאלה 68 ופתרון מלאשאלה 69 ופתרון מלאשאלה 70 ופתרון מלא
חורף 2011קיץ 2011 מועד ב'קיץ 2014קיץ 2014 מועד ב'קיץ 2015קיץ 2015 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 71 ופתרון מלאשאלה 72 ופתרון מלא
חורף 2016קיץ 2016
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

סוף התרגול

בהצלחה!!!

 


מספר שאלות בגרות עם פתרונות מלאים: 58 שאלות

שאלות בגרות: התרגול כולל 58 שאלות בעיקר מבגרויות שניתנו בנושא החל משות ה- 60 עד ימינו . לכול שאלה פתרון מלא ומודרך. השאלות מסווגות לפי שיטות פתרון.

ידע מקדים נדרש: השיעור בעיות מילוליות תנועה

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות. לחנות הקורסים)

שים לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס 004 ו-804 שהועבר על ידי מלומד במכללה פרטית מובילה לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן מדוע ללמוד עם מלומד).