לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות תנועה

לקובץ הבא

 

להלן סיכום הנושא בעיות מילוליות, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: