לקובץ הקודם

בחזרה לשיעור: בעיות מילוליות תנועה

לקובץ הבא

 

מיקומך:
הסבר- שתי מכוניות
היוצאות אחת מול השנייה
ונעצרות בטרם הפגישה

קובץ 6 חינם


להלן התוכן בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: