לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור נספח- פתרון מערכת משוואת
עם 3 נעלמים ויותר
סיכום של השיעור הנוכחי
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלהלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.

חלק 1- לימוד מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 4 יחידות

 

1.

הקדמה והסבר בעיות תנועה
קובץ 1
חינם

2.

הסבר-
הנוסחה הראשית
להשלמת הטבלה
הסבר- שתי מכוניות
היוצאות אחת אל מול
השנייה ונפגשות
דוגמה 1 דוגמה 2 הסבר- שתי מכוניות
היוצאות אחת מול השנייה
ונעצרות בטרם הפגישה
דוגמה 3 דוגמה 4
קובץ 2 קובץ 3 קובץ 4 קובץ 5 קובץ 6 קובץ 7 קובץ 8
קיץ 2007 מועד מיוחד
4 יחידות
קיץ 1979
4 יחידות

קיץ 2011 מועד ב'
4 יחידות
קיץ 1987
4 יחידות
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם לחברים
הסבר- שתי מכוניות
שיוצאות לאותו כיוון
ועוברות את אותה הדרך
דוגמה 5
קובץ 9 קובץ 10
חורף 1986
4 יחידות
חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

הסבר- שתי מכוניות
שיוצאות לאותו כיוון ועוברות
יחדיו פעמיים את המרחק
דוגמה 6 הסבר- שתי מכוניות
שיוצאות מאותה נקודה
לכיוונים נגדיים
דוגמה 7 הסבר-שתי מכוניות שבשלב
א' נפגשות ובשלב ב'
ממשיכות בכיוונם הנגדי
קובץ 11 קובץ 12 קובץ 13 קובץ 14 קובץ 15
קיץ 1970
4 יחידות
קיץ 2009 מועד ב'
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 8 הסבר- שתי מכוניות
שיוצאות מאותה נקודה
לכיוונים מאונכים
דוגמה 9 הסבר- שתי מכוניות
שנוסעות הלוך וחזור את
אותם המרחקים
דוגמה 10 הסבר- מכונית אחת
לכיוון אחד שעוברת
שני מקטעים
דוגמה 11
קובץ 16 קובץ 17 קובץ 18 קובץ 19 קובץ 20 קובץ 21 קובץ 22
קיץ 1973
4 יחידות
חורף 2007
4 יחידות

חורף 2011
4 יחידות
קיץ 2010
3 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

3.
הסבר- 2 נוסחאות
משניות למילוי הטבלה
דוגמה 12 דוגמה 13
קובץ 23 קובץ 24 קובץ 25
מכונית אחת שנוסעת הלוך וחזור
את אותם המרחקים
קיץ 2011 מועד ב'4 יחידות,
שתי מכוניות היוצאות אחת אל מול השנייה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


4.
הסבר מהירות הסירה דוגמה 14
קובץ 26 קובץ 27
חורף 1969
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק 2- לימוד ברמת 5 יחידות בלבד

5.

ראו למעלה נספח: פתרון מערכת משוואת עם 3 נעלמים ויותר

דוגמה 15 דוגמה 16 דוגמה 17 דוגמה 18 דוגמה 19 דוגמה 20
קובץ 28 קובץ 29 קובץ 30 קובץ 31 קובץ 32 קובץ 33
קיץ 1967, 5 יחידות סתיו 1969, 5 יחידות סתיו 1970, 5 יחידות קיץ 1972, 5 יחידות חורף 1976, 5 יחידות קיץ 1994, 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 21 דוגמה 22 דוגמה 23 דוגמה 24 דוגמה 25 דוגמה 26
קובץ 34 קובץ 35 קובץ 36 קובץ 37 קובץ 38 קובץ 39
קיץ 2006 ב', 5 יחידות קיץ 2007 מיוחד, 5 יחידות חורף 2007, 5 יחידות קיץ 2007, 5 יחידות חורף 2009, 5 יחידות קיץ 2009, 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוף השיעור בספר דיגיטלי בהצלחה!!!מידע על השיעור הנוכחי "בעיות מילוליות תנועה" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

מה השיעור כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

 • בעיות תנועה, בעיות מילוליות, בעיות תנועה הסבר, בעיות תנועה נוסחאות, נוסחאות בעיות תנועה
  שלבי עבודה בבעיות תנועה,בעיות תנועה שלבי עבודה, בעיות תנועה תרגילים, תרגול בעיות תנועה
  שתי מכוניות שיוצאות לאותו כיוון, בעיות תנועה תרגול, בעיות מילוליות בעיות תנועה, פתרון בעיות תנועה
 • בעיות תנועה טבלה, בעיות מרחק, בעיות תנועה אחוזים, בעיות תנועה יחסים, בעיות תנועה מרחק,
  איך פותרים בעיות תנועה, בעיות תנועה מילוליות, בעיות תנועה והפרש דרכים,
 • בעיות מילוליות בתנועה, בעיות מילוליות תנועה, בעיות תנועה נוסחה, בעיות אחוזים עם תנועה, בעיות מרחקים,
  בעיות תנועה במתמטיקה, פתרון בעיות מילוליות, איך לפתור בעיות תנועה, איך פותרים בעיות מילוליות