הקובץ הקודם

בחזרה לתרגול:בעיות קיצון

הקובץ הבא 
להלן הסבר בעיות קיצון, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: