לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול:בעיות קיצון

לקובץ הבא 
להלן סיכום של בעיות תנועה, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: