לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול:בעיות קיצון

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא 
להלן הסבר בעיות קיצון עם גרפים, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: