לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול:בעיות קיצון

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 
להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

 

}