לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול:בעיות קיצון

לשאלה הבאה עם פתרון מלא



 




להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: