לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
סיכום של התרגיל הנוכחי
(סדרה חשבונית)
דף נוסחאות סדרה חשבונית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

להלן הפתרונות המלאים

הסבר סדרה חשבונית
חינםסוג 1 - שאלות בסיס של הצבה בנוסחאות
הסבר שלבי עבודה
חינם
נוסחת סדרה חשבונית איבר כללי, ונוסחת סדרה חשבונית סכום

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
חינם חינם חינם חינם חינם
שתי נוסחאות נוספות (פחות שימושיות)

נוסחאות לסכום שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חינם חינם חינם

שאלות עם איברים חיובים ואיברים שליליים


שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא הסבר שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא הוכחה
קיץ 1970
4 יחידות
בדיקה כמה איברים
חיובים/שלילים בסדרה
חורף 2003
4 יחידות
קיץ 2006 מועד מיוחד
5 יחידות
הוכחה
סדרה חשבונית
חינם חינם חינם חינם חינם חינם

הוכחה שסדרה היא סדרה חשבונית:

שאלה 12 ופתרון מלא
חינםסדרות בהן האינדקסים מהווים סדרה חשבונית:

הסבר ושאלה 12a,12b,12c ופתרון מלא
חינם
סוג 2 - שאלות מהסוג של בניית משוואות
בניית משוואות בהסתמך על נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית ונוסחת סכום איברים ראשונים של סדרה חשבונית:

הסבר שלבי עבודה שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

חורף 2000
4 יחידות
קיץ 2003
4 יחידות
קיץ 2006 מועד א'
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

בניית משוואות בהסתמך על כלל של שלושה איברים עוקבים:

הסבר שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא
בניית משוואת עם
3 איברים עוקבים
קיץ 1981
4 יחידות
קיץ 2002
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

בניית משוואות עם סדרה חשבונית סכום של k איברים אחרונים:
הסבר שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
מציאת סכום K
איברים אחרונים

חורף 1985
4 יחידות
חורף 2006
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאסוג 3 - שאלות מהסוג נתונה סדרה, בונים סדרה חדשה
הסבר שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא
יצירת סדרה חדשה
מסדרה קיימת
קיץ 2010 מועד א'
5 יחידות
קיץ 2006 מועד ב'
5 יחידות
קיץ 1972
4 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
5 יחידות
חורף 2009
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


הוכחה שהסדרה החדשה הינה סדרה חשבונית:

הסבר שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
הוכחה
סדרה חשבונית
קיץ 1998
4 יחידות, עם שינוי
קיץ 1998
4 יחידות, עם שינוי
קיץ 1998
4 יחידות, עם שינוי
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוג 4- שאלות המנוסחות כבעיה מילולית

שאלות מילוליות בסיסיות של הצבה בנוסחאות:

בעיות מילוליות שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלות מילוליות של בניית משוואות:

שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא
חורף 1971
4 יחידות
חורף 1977
4 יחידות
קיץ 1978
4 יחידות
קיץ 2009 מועד א'
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלות מילוליות של בניית משוואות עם סכום n איברים אחרונים:

קיץ 1986
4 יחידות
לרכישת הקורס המלאשאלות מילוליות של בניית משוואות עם שני "שחקנים" (שתי סדרות):

שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
חורף 1995
4 יחידות
חורף 1978
4 יחידות
קיץ 2009 מועד ב'
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוג 5- שאלות אחרות
הקשר בין האיבר הכללי לבין הסכום

תכונת התחלקות שאלה 48 ופתרון מלא הסבר שאלה 49 ופתרון מלא
קיץ 1975
4 יחידות
מציאת איבר כללי
עפ"י סכום
קיץ 1975
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

תכונות התחלקות

שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא
חורף 2011
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלות מבגרויות אחרונות

שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא
חורף 2012
5 יחידות
קיץ 2008 חורף 2013 חורף 2013 קיץ 2010 קיץ 2010 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא
קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג' חורף 2015 קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


סוף התרגול

בהצלחה!!!

 

 מספר שאלות בגרות 4-5 יחידות/בסיס (עם פתרון מלא ומודרך): 52 שאלות

מה התרגול כולל? התרגול כולל כמעט את כל שאלות הבגרות שניתנו בנושא עד בגרות קיץ 2010 . לכול שאלה יש פתרון מלא ומודרך.

ידע מקדים נדרש: כמובן כדי לפתור את שאלות שבדף זה, יש לדעת את השיעור המקדים שנלמד בסרטוני וידאו- שיעור אי שוויונים.

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים )

להדגמה על איך המערכת עובדת: לחץ כאן

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • סדרה חשבונית,סידרה חשבונית,סדרות חשבוניות,סדרות,סדרה חשבונית סכום
    סכום סדרה חשבונית,סדרה חשבונית תרגילים,סדרה חשבונית נוסחאות
    איבר כללי של סדרה חשבונית,נוסחת סדרה חשבונית איבר כללי, נוסחת סדרה חשבונית סכום
  • סדרה חשבונית תרגול,סדרה חשבונית הסבר,תרגול סדרה חשבונית,מהי סדרה חשבונית
    מציאת האיבר הכללי בסדרה חשבונית,סדרה חשבונית-מציאת האיבר הכללי
  • סדרה חשבונית בעיות,הוכחת סדרה חשבונית,פתרון סדרה חשבונית,סדרה חשבונית פתרונות,סדרות חשבוניות תרגול,מתמטיקה,תרגילי סדרות חשבוניות,סדרות חשבוניות תרגילים,סדרות חשבוניות דוגמאות,סכום סידרה חשבונית,בגרות במתמטיקה, 5 יחידות מתמטיקה,מתמטיקה 5 יחידות

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגלו בכוחות עצמכם את הדבר האמיתי תהיו מוכנים למבחן הבגרות. כאשר אתם פותרים את תרגילי הבגרות אתם לא מבזבזים זמן חשוב.

בהצלחה!!!