לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: סדרה חשבונית

לקובץ הבא 
להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: