לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול כלל נסיגה

לשאלה הבאהלהלן השאלה בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: