לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: סדרה כללית וכלל נסיגה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 
להלן הסבר מציאת סכום/הפרש/מכפלה/מנה, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: