לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: סדרה כללית וכלל נסיגה

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא 


להלן הסבר מציאת איברים מכלל נסיגה, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: