לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: סדרה כללית וכלל נסיגה

לקובץ הבא 


להלן הסבר כלל נסיגה, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: