לסרטון הקודם

בחזרה לשיעור

לסרטון הבאהינך נמצא ב-

נוסחאות הסתברות
()חינם


להלן דף נוסחאות בהסתברות.

הדף כולל את הנוסחאות בהסתברות הרלוונטיות לשיעור הנוכחי (שיעור 5.1) וכן נוסחאות בהסתברות שנלמד בשיעורים הבאים: