לנוסחאות הסתברות

בחזרה לשיעור

לסרטון הבא





להלן הסרטון:






להלן תוכן הסרטון בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: