לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעורטבלת נגזרות, חוקי נגזרות
לרכישת הקורס המלאחינםלהלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 12 שעות.

חלק א' של השיעור- חקירה ללא פרמטרים (6 שעות ו- 50 דקות)


1.

הקדמה מהי נגזרת חישוב נגזרות של פולינום
(רב איבר)
חישוב נגזרות של חזקה ושל חזקה עם "בטן"
(מכונה "נגזרת מורכבת" שימוש ב"כלל השרשרת")
חישוב נגזרת של שורש (אי רציונלי)
(כולל "נגזרת מורכבת")
חישוב נגזרת של מכפלה חישוב נגזרת של מנה (ביטוי רציונלי)
סרטון 1 (5:05 דק') סרטון 2 (15:46 דק') סרטון 3 (6:46 דק') סרטון 4 (5:14 דק') סרטון 5 (9:29 דק') סרטון 6 (10:58 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם חינם

 

(ניתן כעת לעצור את צפיית הסרטונים, ולתרגל את שאלות 1-7 בתרגול הנלווה)

2.

2.1.

הסבר שלבי חקירה מלאה
של פונקציה
דוגמה 1 סעיפים א' ו- ב'
חקירת פולינום
דוגמה 1 סעיף ג'
חקירת פולינום
דוגמה 1 סעיפים ד' ו- ה'
חקירת פולינום
סרטון 7 (13:47 דק') סרטון 8 (4:57 דק') סרטון 9 (20:38 דק') סרטון 10 (4:55 דק')
חינם חינם חינם חינם

(ניתן כעת לעצור את צפיית הסרטונים, ולתרגל את שאלות 8-9 בתרגול הנלווה)
2.2.
הסבר שלב האסימפטוטות בחקירה
מציאת אסימפטוטה אנכית
הסבר שלב האסימפטוטות בחקירה
מקרה מיוחד "חור בגרף"
הסבר שלב האסימפטוטות בחקירה
מציאת אסימפטוטה אופקית
דוגמה 2 סעיפים א', ב' ו- ג'
חקירת פונקציה מנה (רציונלית)
דוגמה 2 סעיף ד'
חקירת פונקציה מנה (רציונלית)
דוגמה 2 סעיף ה'
חקירת פונקציה מנה (רציונלית)
סרטון 11 (11:05 דק') סרטון 12 (18:05 דק')
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
סרטון 13 (12:23 דק') קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 14 (6:46 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 15 (23:35 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 16 (13:53 דק')
חינם חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

הסבר שלב הגרף בחקירת
פונקציה מנה (דוגמאות מבגרויות)
הסבר שלב הגרף בחקירת
פונקציה מנה (דוגמאות מבגרויות)- המשך
סרטון 17 (13:33 דק') סרטון 18 (14:55 דק')
חינם לחברים חינם לחברים


(ניתן כעת לעצור את צפיית הסרטונים, ולתרגל את שאלות 10-18 בתרגול הנלווה)

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2.3.

תזכורת: משוואה עם שורש
תזכורת: אי שוויונים (אי שוויונות)
דוגמה 3 סעיף א'
חקירת פונקצית שורש
דוגמה 3 סעיף ב'
חקירת פונקצית שורש
דוגמה 3 סעיף ב' המשך
חקירת פונקצית שורש
דוגמה 3 סעיף ג'
חקירת פונקצית שורש
דוגמה 3 סעיף ד'
חקירת פונקצית שורש
סרטון 19 (14:27 דק') חורף 2001
סרטון 20 (5:33 דק') קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
חורף 2001
סרטון 21 (15:22 דק')
חורף 2001
סרטון 22 (16:31 דק')
חורף 2001
סרטון 23 (8:42 דק')
חורף 2001
סרטון 24 (6:31 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


(ניתן כעת לעצור את צפיית הסרטונים, ולתרגל את שאלות 19-25 בתרגול הנלווה)2.4.

דוגמה 4 הסבר אסימפטוטות
פונקצית מנה עם שורש
סרטונים 25-29 (42:62 דק') קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו סרטונים 30-32 (39 דק')קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא2.5.

הישר y=k חיוביות ושליליות מרחקים ושטחים הסבר נקודות קיצון מוחלט (מוחלטות) דוגמה 5
סרטון 33 (12:14 דק') סרטון 34 (2:50 דק') סרטון 35 (4:27 דק') סרטון 36 (7:58 דק') סרטון 37 (9:52 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

חלק ב' של השיעור- חקירה עם פרמטרים ומשוואת משיק ( 5 שעות ו- 11 דקות)

 

3. 3.1.

הסבר חקירת פונקציה עם פרמטרים כלל 1 ודוגמה 6 כלל 2 ודוגמה 7 כלל 3 ודוגמה 8 כלל 4 ודוגמה 9 כלל 5 ודוגמה 10
סרטון 38 (5:38 דק') סרטון 39 (2:43 דק') סרטון 40 (5:53 דק') סרטון 41 (10:14 דק') סרטון 42 (4:29 דק') סרטון 43 (5:49 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

כלל 6 ודוגמה 11 כלל 7 ודוגמה 12 כלל 8 דוגמה 13 סעיף א' דוגמה 13 סעיף ב'
סעיף מקיץ 1995
סרטון 44 (3:59 דק')
סעיף מקיץ 2005 ב'
סרטון 45 (8:16 דק')
סרטון 46 (12:00 דק') סרטון 47 (14:51 דק') סעיף מחורף 2009
סרטון 48 (12:51 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


(ניתן כעת לעצור את צפיית הסרטונים, ולתרגל את שאלות 27-35 בתרגול הנלווה)
3.2.

דוגמה 14 סעיף א'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
דוגמה 14 סעיף ב'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
דוגמה 15 סעיף א'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
דוגמה 15 סעיפים ב1' ו- ב2'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
דוגמה 15 סעיף ב3'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
דוגמה 15 סעיפים ג' ו- ד'
חקירת פונקצית מנה עם פרמטר
חורף 2000
סרטון 49 (15:37 דק')
חורף 2000
סרטון 50 (3:17 דק')
קיץ 2009 מועד ב'
סרטון 51 (10:19 דק')
קיץ 2009 מועד ב'
סרטון 52 (5:06 דק')
קיץ 2009 מועד ב'
סרטון 53 ( 16:12 דק')
קיץ 2009 מועד ב'
סרטון 54 (10:55 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


(ניתן כעת לעצור את צפיית הסרטונים, ולתרגל את שאלות 36-51 בתרגול הנלווה)3.3.

דוגמה 16 סעיף א'
חקירת פונקצית שורש עם פרמטר
דוגמה 16 סעיף ב'
חקירת פונקצית שורש עם פרמטר
דוגמה 16 סעיף ג'
חקירת פונקצית שורש עם פרמטר
דוגמה 16 סעיפים ד' ו- ה'
חקירת פונקצית שורש עם פרמטר
דוגמה 16 סעיפים ו' ו- ז'
חקירת פונקצית שורש עם פרמטר
קיץ 2006 מועד א
סרטון 55 (15:13 דק')
קיץ 2006 מועד א
סרטון 56 (6:32 דק') קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
קיץ 2006 מועד א
סרטון 57 (7:14 דק')
קיץ 2006 מועד א
סרטון 58 (17:31 דק')
קיץ 2006 מועד א
סרטון 59 (13:47 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


(ניתן כעת לעצור את צפיית הסרטונים, ולתרגל את שאלות 52-55 בתרגול הנלווה)

 

4.

הסבר מציאת משוואת משיק דוגמה 17
משוואת משיק בהינתן נקודת השקה
דוגמה 18
משוואת משיק בהינתן שיפוע
מקרה 1- שני ישרים מקבילים
הסבר ודוגמה
מקרה 2- שני ישרים מאונכים
הסבר ודוגמה
מקרה 3- שיפוע של ישר על פי שתי
נקודות שעל הישר- הסבר ודוגמה
סרטון 60 (2:50 דק') סעיף מקיץ 1994
סרטון 61 (6:50 דק')
סעיף מחורף 1988
סרטון 62 (6:28 דק')
סרטון 63 (7:35 דק') סרטון 64 (8:56 דק') סרטון 65 (7:38 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

מקרה 4- שיפוע על פי זווית
הסבר ודוגמה
מקרה 5- שיפוע שווה לאפס
הסבר ודוגמה 19
מציאת משוואת משיק על פי נקודה
שלא על הגרף- הסבר ודוגמה
סרטון 66 (7:47 דק') סרטון 67 (11:29 דק') קיץ 1992
סרטון 68 (20:50 דק') קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


(ניתן כעת לעצור את צפיית הסרטונים, ולתרגל את שאלות 56-72 בתרגול הנלווה)

5.

הקשר בין גרף הפונקציה וגרף הנגזרת
הסבר ודוגמה
דוגמה 21
סרטון 69 (15:27 דק') סרטון 70, קיץ 1994 (7:17 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף השיעור. בהצלחה!!!

 

 

 

 

מידע על השיעור הנוכחי: "חקירת פונקציה, פולינום מנה ושורש"

זמן השיעור: 12 שעות וידאו

מה השיעור כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו:

  • נתחיל מנגזרות, חישוב נגזרות, כללי נגזרות, טבלת נגזרות, חוקי נגזרות, נגזרת של שורש, נגזרת של מנה, כלל השרשרת, נגזרת פנימית, נגזרת של חזקה, נגזרת של פולינום
  • נמשיך בחקירת פונקציה פולינום, חקירת פונקציה מסוג מנה ( יש המכנים חקירה זו כחקירת פונקציה רציונלית), חקירת פונקציה מסוג שורש (יש המכנים חקירה זו גם כחקירת פונקציה אי רציונלית).
  • נלמד חקירת פונקציות מלאה. החקירה תכלול תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, נקודות קיצון מוחלט (מוחלטות), תחומי עליה וירידה של פונקציה, , אסימפטוטות מקבילות לצירים, אסימפטוטה אנכית ואסימפטוה אופקית וסקיצה של גרף הפונקציה.
  • בהמשך השיעור נלמד מציאת משוואת משיק. משיק לפונקציה, שיפוע משיק,
  • השיעור כולל שאלות בגרות עם פתרונות מלאים בוידאו ובספר אינטרנטי. הנושא של חקירת פונקציות מכונה במתמטיקה חשבון דיפרנציאלי של פונקציות.
  • במתמטיקה הנלמדת באוניברסיטאות לעיתים מכנים נושא זה בשםן חשבון אינפיניטסימלי (ובקצרה אינפי)

מדוע השיעור בנוי משני חלקים? מאחר והשיעור ארוך מאוד, אנו ממליצים ללמוד אותו בשני חלקים. (מומלץ ללמוד את חלק א' בוידאו ולאחר מכן בתרגול הנלווה מבגרויות, לפתור את חלק א'

ובשלב שני ללמוד את חלק ב' בוידאו, ולאחר מכן בתרגול הנלווה מבגרויות, לפתור את חלק ב'). מומלץ להקצות לשיעור הנ"ל לרבות התרגול הנלווה- לפחות שבוע שלם של לימוד אינטנסיבי.

ידע מקדים נדרש: השיעור מתחיל מרמת הבסיס. וכבר בתחילתו נפתור תרגילי בגרות בנושא חקירת פולינום, מנה ושורש

האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות. לחנות הקורסים )

האם השיעור מכין אותי לבגרות? כן בהחלט. תוך זמן קצר יחסית תוכל ללמוד בעצמך, צעד אחר צעד, את הנושא לבגרות דרך סרטונים ידידותיים וקלים להבנה. בהמשך תוכל לפתור תרגילים בנושא עם פתרונות מלאים.

האם אוכל ללמוד בעצמי את השיעור? כן. ברור. זאת המטרה של האתר. השיעור בנוי בצורה קלה ידידותית, עם מורה בוידאו שיסביר לך שלב אחר שלב את מה שעליך לדעת, בצורה ברורה וקלה. תוך זמן קצר תוכל להכין את עצמך לבד לרמה הגבוהה בבגרות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על השיעור

הערה : חלק קטן מהסרטונים שהשארנו הם קצת מעל לרמה הנדרשת. הסיבה שהשארנו אותם כי חשוב לעבור על אלמנטים שבתוכם.

בהצלחה!!!

כדי לנווט בין השאלונים לחץ על תמונת השאלון הרצוי