לסרטון הקודם

בחזררה לשיעור: חקירת פונקציה פולינום מנה ושורש

לסרטון הבא


להלן הסרטון:

להלן תוכן הסרטון בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: