לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

הנתיב לדף הנוכחי: שאלון 004 >> נושא 4: נגזרות

תלמיד 804 הינך נמצא ב- תלמיד 004, הינך נמצא ב-

נושא 7: נגזרות חקירה

שאלון 004

נושא 4: נגזרות חקירה 

להלן תפריט התרגולים עבור תלמידי שאלון 004:

תרגול 4.1: חקירת פונקציה פולינום, מנה ושורש

תרגול 4.2: חקירת פונקציה מעריכית ולוגרתמית

תרגול 4.3: בעיות קיצון

 

 

להלן תפריט התרגולים עבור תלמידי שאלון 804:

תרגול : חקירת פונקציה פולינום, מנה ושורש