לקובץ הקודם

בחזרה לשיעור: מספרים מרוכבים פעולות

לקובץ הבא

 

מיקומך:
      דף נוסחאות
חינם
    

 


להלן הסבר,בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה