בחזרה לשיעור: מספרים מרוכבים פעולות

לקובץ הבא

 

מיקומך:
חוברת שיעור
חינם

 


להלן הסבר,בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה