לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
סיכום של כל הנושא הנוכחי
מאגר משרד החינוך

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלהלן הפתרונות המלאים

1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
שאלה 1 מהמאגר 801 שאלה 2 מהמאגר 801
שאלה 3 מהמאגר 801
שאלה 4 מהמאגר 801
שאלה 14 מהמאגר 801
שאלה 11 מהמאגר 801
שאלה 5 מהמאגר 801
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם

 

שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
שאלה 6 מהמאגר 801
שאלה 12 מהמאגר 801
שאלה 27 מהמאגר 801
שאלה 28 מהמאגר 801
חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
שאלה 15 מהמאגר 801
שאלה 16 מהמאגר 801
שאלה 17 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


2.
שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
שאלה 34 מהמאגר 801 עם שינוי
שאלה 7 מהמאגר 801
שאלה 9 מהמאגר 801
שאלה 26 מהמאגר 801
שאלה 13 מהמאגר 801
שאלה 18 מהמאגר 801
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
שאלה 20 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא
שאלה 21 מהמאגר 801
שאלה 22 מהמאגר 801
שאלה 23 מהמאגר 801
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
שאלה 24 מהמאגר 801
שאלה 29 מהמאגר 801
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
שאלה 35 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא3.
שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא
שאלה 8 מהמאגר 801
שאלה 10 מהמאגר 801
שאלה 19 מהמאגר 801
שאלה 25 מהמאגר 801
שאלה 30 מהמאגר 801
שאלה 31 מהמאגר 801
שאלה 32 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
שאלה 33 מהמאגר 801
שאלה 36 מהמאגר 801
שאלה 37 מהמאגר 801
שאלה 38 מהמאגר 801
שאלה 39 מהמאגר 801
שאלה 40 מהמאגר 801
שאלה 41 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא
שאלה 42 מהמאגר 801
שאלה 43 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול בספר דיגיטלי "בעיות מילוליות" .

בהצלחה!!!

 מספר השאלות בתרגול: 43 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
 • פתרון בעיות מילוליות, משוואות בשני נעלמים, משוואות בנעלם אחד, משוואות ממעלה ראשונה,
  מערכת משוואות, בעיות מילוליות קניה ומכירה, בעיות קניה ומכירה, בעיית קניה ומכירה, שינוי באחוזים
  בעיות מילוליות בגרות, בגרות במתמטיקה 3 יחידות 801 בעיות מילוליות, בעיות מילוליות בגרות 801,
 • בעיות מילוליות, שאלות מילוליות, בעיות מילוליות מסוג קנייה ומכירה, שאלות עם שרשרת שינויים באחוזים,
  אחוזים, שאלות עם שני שחקנים, שאלות שבהם נעזרים בטבלה עם נוסחה, משוואות,
  משתנה עזר, טבלאות המתבססות על הנוסחה, טבלאות המתבססות על נוסחאות
 • שרשרת שינויים באחוזים, משוואות בשני נעלמים, שאלון 801, חישוב אחוזים, בעיות אחוזים,
  פתרון משוואות, משוואה בשני נעלמים, משוואות ממעלה שניה, תרגילי משוואות

ידע מקדים נדרש: שיעור 6: בעיות מילוליות
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)