לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות

לשאלה הבאה עם פתרון מלא
להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

sftp://melumadc@192.163.226.112/home/melumadc/public_html/test/q30.pdf
בדיקה