לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: בעיות גידול ודעיכה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


להלן הסבר מציאת a, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: