לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול בעיות גידול ודעיכה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


להלן פתרון השאלה, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: