לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול בעיות גידול ודעיכה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


להלן פתרון תרגילים 2-3 בקבצים הניתנים לצפייה ו/או הדפסה: