לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: בעיות גידול ודעיכה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 


להלן הסבר מציאת t, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: