לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות גידול ודעיכה

לקובץ הבא 
להלן הסבר בעיות גידול ודעיכה, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: