לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות גידול ודעיכה

לקובץ הבא 
להלן דף נוסחאות, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: