לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות גידול ודעיכה

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא 
להלן הסבר מציאת f(t), בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: