לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במישור

לקובץ הבא

להלן הסבר שיטת הפתרון, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: