לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במישור

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא להלן הסבר מלבן ריבוע, אחוזים ,היקף ומרובע כלשהו, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: