לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במישור

לקובץ הבא

להלן סיכום של התרגול הנוכחי, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: