לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
סיכום של כל הנושא הנוכחי
מאגר משרד החינוך
חינם חינםלהלן הפתרונות המלאים

חלק 1 -

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם

 

שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם

חלק 2 -


1.
שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
שאלה 16
מהמאגר 801
שאלה 17
מהמאגר 801
שאלה 18
מהמאגר 801
שאלה 19
מהמאגר 801
שאלה 20
מהמאגר 801
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
שאלה 58
מהמאגר 801
שאלה 60
מהמאגר 801
שאלה 37
מהמאגר 801
שאלה 43
מהמאגר 801
שאלה 44
מהמאגר 801
שאלה 23
מהמאגר 801
שאלה 27
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
שאלה 2
מהמאגר 801
שאלה 14
מהמאגר 801
שאלה 8
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
2.
שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
שאלה 11
מהמאגר 801
שאלה 51
מהמאגר 801
שאלה 55
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
3.
שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא ניתן לדלג על קובץ זה
שאלה 4
מהמאגר 801
שאלה 5
מהמאגר 801
שאלה 31
מהמאגר 801
שאלה 49
מהמאגר 801
שאלה 52
מהמאגר 801
שאלה 53
מהמאגר 801
שאלה 29
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
4.
שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
שאלה 6
מהמאגר 801
שאלה 12
מהמאגר 801
שאלה 21
מהמאגר 801
שאלה 26
מהמאגר 801
שאלה 36
מהמאגר 801
שאלה 45
מהמאגר 801
שאלה 50
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 48 ופתרון מלא
שאלה 57
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא
5.
שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא
שאלה 15
מהמאגר 801
שאלה 22
מהמאגר 801
שאלה 35
מהמאגר 801
שאלה 54
מהמאגר 801
שאלה 13
מהמאגר 801
שאלה 46מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
6.
שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא
שאלה 24
מהמאגר 801
שאלה 28
מהמאגר 801
שאלה 30
מהמאגר 801
שאלה 42
מהמאגר 801
שאלה 47
מהמאגר 801
שאלה 48
מהמאגר 801
שאלה 56
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא7.
שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא
שאלה 1
מהמאגר 801
שאלה 7
מהמאגר 801
שאלה 9
מהמאגר 801
שאלה 3
מהמאגר 801
שאלה 38
מהמאגר 801
שאלה 39
מהמאגר 801
שאלה 40
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא
שאלה 41
מהמאגר 801
שאלה 59
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
8.
שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא ניתן לדלג על קובץ זה שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא
שאלה 32
מהמאגר 801
שאלה 33
מהמאגר 801
שאלה 34
מהמאגר 801
שאלה 62
מהמאגר 801
שאלה 25
מהמאגר 801
שאלה 61
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


סוף התרגול בספר דיגיטלי "גיאומטריה אנליטית" .

בהצלחה!!!

 


מספר השאלות בתרגול: 76 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
 • גיאומטריה אנליטית תרגילים, גאומטריה אנליטית, אנליטית, אמצע קטע, גיאומטריה אנליטית ,
  מציאת משוואת ישר , נקודת חיתוך בין שני ישרים, אמצע הקטע, נקודת חיתוך בין ישר לצירים,
  נקודת חיתוך ,נקודות החיתוך של הישר, משוואת ישר, משוואת הישר, מערכת צירים, משוואה ממעלה ראשונה
 • משוואות עם נעלם אחד, שתי משוואות עם שני נעלמים, מערכת משוואות, מציאת שיפוע של ישר ,
  מציאת משוואת ישר על פי שיפוע, מציאת מרחק בין שתי נקודות, מציאת ישר לפי שתי נקודות,
  שיפוע הישר, שיפוע, שיפוע של ישר על פי 2 נקודות, משוואת הישר, שיפוע הישר, מרחק בין 2 נקודות
 • אמצע קטע, קצה קטע, נקודת חיתוך בין ישר לצירים, נקודת חיתוך בין שני ישרים, נקודות החיתוך של הישר,
  נקודת החיתוך של הישרים, מציאת משוואת הישר, שטח משולש, משוואת הישר, חישוב שטח המקבילית, מקבילית ,מרובע ,שטח המלבן, היקף המלבן, אלכסון, היקף מעוין, שטח מעוין, היקף ריבוע
 • שטח ריבוע, מציאת שיפוע הישר, שטח מקבילית, שטח טרפז, היקף משולש, שטח מלבן, חישוב שטח משולש, מרחק בין 2 נקודות, בגרויות במתמטיקה, שאלון 801

ידע מקדים נדרש: שיעור 8: גיאומטריה אנליטית
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)