לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: גיאומטריה אנליטית

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


 


להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: