לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות

לשאלה הבאה עם פתרון מלא
להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: