לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

מיקוד קיץ 2020

תלמידי שאלון 581: לא צריכים ללמוד בכלל את הפרק הנ"ל. כל הפרק ירד מ-581.

סימנו את כל הקבצים בפרק הנ"ל ב- לא נכלל בבגרות קיץ 2020


להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
נספח- פתרון מערכת של
3 משואוות עם 3 נעלמים ויותר
חינםחינם
  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020

להלן הפתרונות המלאים

 

1.
הסבר מקדים שאלה 1 ופתרון מלאשאלה 2 ופתרון מלאשאלה 3 ופתרון מלא
  חורף 1971חורף 1972, 4 יחידות
אביב 1975, 4 יחידות

 חינםחינםחינםחינם לחברים
  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020   
 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 4 ופתרון מלא

חורף 1980, 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא
  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  


2.

שאלה 5 ופתרון מלאשאלה 6 ופתרון מלאשאלה 7 ופתרון מלאשאלה 8 ופתרון מלא
אביב 1975, 5 יחידותאביב 1978, 5 יחידות
אביב 1989, 5 יחידות
קיץ 2005, 5 יחידות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  

שאלה 9 ופתרון מלאשאלה 10 ופתרון מלאשאלה 11 ופתרון מלאשאלה 12 ופתרון מלא
קיץ 2005 ב', 5 יחידותקיץ 2007 ב', 5 יחידות
קיץ 2008, 5 יחידות
קיץ 2008 ב', 5 יחידות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  

שאלה 13 ופתרון מלאשאלה 14 ופתרון מלאשאלה 15 ופתרון מלאשאלה 16 ופתרון מלאשאלה 17 ופתרון מלא
קיץ 2012קיץ 2013
קיץ 2013 מועד ב'
חורף 2010
קיץ 2011
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020


שאלה 18 ופתרון מלאשאלה 19 ופתרון מלאשאלה 20 ופתרון מלא
קיץ 2014 מועד ג'קיץ 2016 מועד ב'
חורף 2015

לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020  לא נכלל בבגרות קיץ 2020    


 

 

 

סוף השיעור והתרגול

בהצלחה!!!

 


מספר שאלות בגרות עם פתרונות מלאים: 58 שאלות

שאלות בגרות: התרגול כולל 12 שאלות בעיקר מבגרויות שניתנו בנושא החל משות ה- 70 עד ימינו . לכול שאלה פתרון מלא ומודרך. השאלות מסווגות לפי שיטות פתרון.

ידע מקדים נדרש: השיעור בעיות מילוליות תנועה

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות. לחנות הקורסים)

שים לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס שהועבר על ידי מלומד במכללה פרטית מובילה לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן מדוע ללמוד עם מלומד).