לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
סיכום של התרגול הנוכחי
(גיאומטריה דמיון משולשים)
משפטים בגיאומטריה משפטים בגיאומטריה
שמשרד החינוך פרסם
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

להלן הפתרונות המלאים

1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חורף 1991
חורף 1995
חורף 1989
קיץ 2005
5 יחידות
קיץ 1999
חורף 1992
חורף 2008
5 יחידות

הערה: שאלה 8 הורדה והועברה למיקום אחר

 

2.

שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא
קיץ 1990 חורף 1999 חורף 2001 קיץ 1996 קיץ 2006 מועד ב' קיץ 1993 קיץ 1999
חינם לחברים חינם לחברים
שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא
קיץ 2004 מועד ב' 5
יחידות
קיץ 2003 קיץ 1991
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחבריםהתקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא
חורף 1994 קיץ 2006 מועד ב'
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
חורף 1988 חורף 2003 חורף 2009
5 יחידות
חורף 2006
5 יחידות
חורף 2000 קיץ 1992
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא
קיץ 1997 קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2006 מועד ב' מיוחד
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
חורף 1997 חורף 1996 קיץ 2006, 5 יחידות חורף 1990 קיץ 2000 קיץ 2006, 5 יחידות
מיתרים נחתכים מיתרים נחתכים מיתרים נחתכים 2 חותכים חותך ומשיק חותך ומשיק
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא3.

שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
חורף 2005
5 יחידות
חורף 1998
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא
קיץ 1995 קיץ 1994 חורף 1970 קיץ 1988 קיץ 2008 מועד ב'
5 יחידות
קיץ 2007 מועד מיוחד
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

4.

שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא
חורף 2002 קיץ 2007
5 יחידות
קיץ 2008 מועד א'
5 יחידות
קיץ 2004 מועד א'
5 יחידות, חוצה זווית
קיץ 2001
חוצה זווית
קיץ 2009 מועד א'
5 יחידות, חוצה זווית חיצונית
קיץ 1989
תאלס + חוצה זווית
קיץ 2001
תאלס + חוצה זווית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 51 ופתרון מלא נוספת
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא

הערה: גם שאלה 56 כוללת תרגול לאוקלידס


5.
שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא
חורף 1977 שאלה מבגרות קיץ 2007 מועד ב
5 יחידות, כולל גם את אוקלידס
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

6.

שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא
קיץ 2012
5 יחידות
חורף 2012
5 יחידות
קיץ 2012
5 יחידות
חורף 2011
5 יחידות
חורף 2011
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא
חורף 2010
5 יחידות
קיץ 2010
5 יחידות
קיץ 2010
5 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
5 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא
קיץ 2008 חורף 2012 קיץ 2012 קיץ 2012 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא שאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא
קיץ 2013 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2011 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2012 מועד ב' חורף 2014
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא שאלה 84 ופתרון מלא
קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2009 קיץ 2009 קיץ 2011 קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא שאלה 89 ופתרון מלא שאלה 90 ופתרון מלא
קיץ 2010 קיץ 2010 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' חורף 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 91 ופתרון מלא שאלה 92 ופתרון מלא שאלה 93 ופתרון מלא שאלה 94 ופתרון מלא שאלה 95 ופתרון מלא שאלה 96 ופתרון מלא
קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג' קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2011 קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 97 ופתרון מלא שאלה 98 ופתרון מלא שאלה 99 ופתרון מלא שאלה 100 ופתרון מלא שאלה 101 ופתרון מלא שאלה 102 ופתרון מלא
קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב' חורף 2015 קיץ 2014 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2016
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול

בהצלחה!!!

 

 


מספר שאלות הבגרות בתרגול (לכל השאלות פתרון מלא): 60 שאלות בגרות + 3 שאלות "גישור"

מה התרגול כולל? התרגול כולל מבחר שאלות בגרות בנושא החל משנות ה- 70 עד קיץ 2012

ידע מקדים נדרש:
השיעור הנלווה- שיעור דמיון משולשים ופרופורציה

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות - לחנות הקורסים)

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

האם אוכל לפתור בעצמי את שאלות הבגרות? כן. ברור. לאחר השיעור, בידך כל הכלים הנדרשים כדי לפתור שאלות אלו. לכול שאלת בגרות תמצא פתרון מלא ומודרך באותן השיטות שלמדת בשיעור.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגולבהצלחה!!!